ตารางบริการ

ตารางบริการ

วัน

บริการในเวลา

08.30-12.00

13.00 - 16.30

จันทร์

ผู้ป่วยนอกทั่วไป, ทันตกรรม, แพทย์แผนไทย, ชันสูตร, รับฝากครรภ์รายใหม่, ,ตรวจหลังคลอด, วางแผนครอบครัว

ผู้ป่วยนอกทั่วไป, ทันตกรรม , แพทย์แผนไทย, ชันสูตร, รับฝากครรภ์รายใหม่,

อังคาร

ผู้ป่วยนอกทั่วไป, ทันตกรรม , แพทย์แผนไทย, ชันสูตร, คลินิกเบาหวาน, อนามัยชุมชน

ผู้ป่วยนอกทั่วไป, ทันตกรรม , แพทย์แผนไทย, ชันสูตร, คลินิกเบาหวาน, อนามัยชุมชน

พุธ

ผู้ป่วยนอกทั่วไป, ทันตกรรม , แพทย์แผนไทย, ชันสูตร, คลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (สัปดาห์ที่ 2,4), คลินิกสุขภาพเด็กดี (สัปดาห์ที่ 1 และ 3), โรงเรียน อสม.(สัปดาห์สุดท้าย), คลินิกตรวจพัฒนาการ, คลินิกโรคไต

ผู้ป่วยนอกทั่วไป, ทันตกรรม , แพทย์แผนไทย, ชันสูตร, คลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (สัปดาห์ที่ 2,4)

พฤหัสบดี

ผู้ป่วยนอกทั่วไป, ทันตกรรม , แพทย์แผนไทย, ชันสูตร, คลินิกความดัน, รับฝากครรภ์รายเก่า, เยี่ยมบ้าน, คลินิกบำบัดยาเสพติด

ผู้ป่วยนอกทั่วไป, ทันตกรรม , แพทย์แผนไทย, ชันสูตร, คลินิกความดัน, รับฝากครรภ์รายเก่า, เยี่ยมบ้าน, คลินิกบำบัดยาเสพติด

ศุกร์

ผู้ป่วยนอกทั่วไป,แพทย์แผนไทย,ชันสูตร,งาน TB,รับฝากครรภ์รายเก่า, อนามัยโรงเรียน, อนามัยชุมชน

ผู้ป่วยนอกทั่วไป, แพทย์แผนไทย, ชันสูตร, รับฝากครรภ์รายเก่า, อนามัยโรงเรียน, อนามัยชุมชน

เสาร์

ผู้ป่วยนอกทั่วไป,  ชันสูตร

 

อาทิตย์

ผู้ป่วยนอกทั่วไป, ชันสูตร

 

ให้บริการอุบัติเหตุ - ฉุกเฉินและคลอด ตลอด 24 ชั่วโมง

ติดต่อ สอบถามรายละเอียดโทร 077-292144