ตารางให้บริการ
ตารางให้บริการ

วัน

บริการในเวลา

08.30-12.00

13.00 - 16.30

จันทร์

ผู้ป่วยนอกทั่วไป, ทันตกรรม, แพทย์แผนไทย, ชันสูตร, รับฝากครรภ์รายใหม่, ,ตรวจหลังคลอด, วางแผนครอบครัว

ผู้ป่วยนอกทั่วไป, ทันตกรรม , แพทย์แผนไทย, ชันสูตร, รับฝากครรภ์รายใหม่,

อังคาร

ผู้ป่วยนอกทั่วไป, ทันตกรรม , แพทย์แผนไทย, ชันสูตร, คลินิกเบาหวาน, อนามัยชุมชน

ผู้ป่วยนอกทั่วไป, ทันตกรรม , แพทย์แผนไทย, ชันสูตร, คลินิกเบาหวาน, อนามัยชุมชน

พุธ

ผู้ป่วยนอกทั่วไป, ทันตกรรม , แพทย์แผนไทย, ชันสูตร, คลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (สัปดาห์ที่ 2,4), คลินิกสุขภาพเด็กดี (สัปดาห์ที่ 1 และ 3), โรงเรียน อสม.(สัปดาห์สุดท้าย), คลินิกตรวจพัฒนาการ, คลินิกโรคไต

ผู้ป่วยนอกทั่วไป, ทันตกรรม , แพทย์แผนไทย, ชันสูตร, คลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (สัปดาห์ที่ 2,4)

พฤหัสบดี

ผู้ป่วยนอกทั่วไป, ทันตกรรม , แพทย์แผนไทย, ชันสูตร, คลินิกความดัน, รับฝากครรภ์รายเก่า, เยี่ยมบ้าน, คลินิกบำบัดยาเสพติด

ผู้ป่วยนอกทั่วไป, ทันตกรรม , แพทย์แผนไทย, ชันสูตร, คลินิกความดัน, รับฝากครรภ์รายเก่า, เยี่ยมบ้าน, คลินิกบำบัดยาเสพติด

ศุกร์

ผู้ป่วยนอกทั่วไป,แพทย์แผนไทย,ชันสูตร,งาน TB,รับฝากครรภ์รายเก่า, อนามัยโรงเรียน, อนามัยชุมชน

ผู้ป่วยนอกทั่วไป, แพทย์แผนไทย, ชันสูตร, รับฝากครรภ์รายเก่า, อนามัยโรงเรียน, อนามัยชุมชน

เสาร์

ผู้ป่วยนอกทั่วไป,  ชันสูตร

 

อาทิตย์

ผู้ป่วยนอกทั่วไป, ชันสูตร

 

ให้บริการอุบัติเหตุ - ฉุกเฉินและคลอด ตลอด 24 ชั่วโมง

ติดต่อ สอบถามรายละเอียดโทร 077-292144

ตารางให้บริการผู้ป่วยนอก

ตารางให้บริการ  หน่วยงาน ผู้ป่วยนอก

วัน

เวลา

บริการ

หมายเหตุ

เช้า

บ่าย

จันทร์

8.30 - 12.00

13.00 - 16.30

ผู้ป่วยนอกทั่วไป

 

อังคาร

7.30 - 12.00

13.00 - 16.30

ผู้ป่วยนอกทั่วไป, คลินิกเบาหวาน

 

พุธ

8.30 - 12.00

13.00 - 16.30

ผู้ป่วยนอกทั่วไป, คลินิคโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (สัปดาห์ที่ 2,4) ,

คลินิกโรคไต

 

พฤหัสบดี

7.30 - 12.00

13.00 - 16.30

ผู้ป่วยนอกทั่วไป, คลินิกความดัน

 

ศุกร์

8.30 - 12.00

13.00 - 16.30

ผู้ป่วยนอกทั่วไป, งาน TB

 

เสาร์

8.30 - 12.00

-

ผู้ป่วยนอกทั่วไป

 

อาทิตย์

8.30 - 12.00

-

ผู้ป่วยนอกทั่วไป

 


ตารางให้บริการงานชันสูตร (LAB)

ตารางให้บริการ  หน่วยงาน ชันสูตร

วัน

เวลา

บริการ

หมายเหตุ

เช้า

บ่าย

จันทร์

8.30 - 12.00

13.00 - 16.30

ตรวจเลือด, ปัสสาวะ อุจจาระ ,เสมหะ

 

อังคาร

7.30 - 12.00

13.00 - 16.30

ตรวจเลือด, ปัสสาวะ อุจจาระ ,เสมหะ, ให้บริการผู้ป่วยคลินิกเบาหวาน

 

พุธ

8.30 - 12.00

13.00 - 16.30

ตรวจเลือด, ปัสสาวะ อุจจาระ ,เสมหะ

 

พฤหัสบดี

7.30 - 12.00

13.00 - 16.30

ตรวจเลือด, ปัสสาวะ อุจจาระ ,เสมหะ

 

ศุกร์

8.30 - 12.00

13.00 - 16.30

ตรวจเลือด, ปัสสาวะ อุจจาระ ,เสมหะ

 

เสาร์

8.30 - 12.00

-

ตรวจเลือด, ปัสสาวะ อุจจาระ ,เสมหะ

 

อาทิตย์

8.30 - 12.00

-

ตรวจเลือด, ปัสสาวะ อุจจาระ ,เสมหะ

 

                * มีเวร oncall นอกเวลาตั้งแต่ 16.30 - 00.30 .

ตารางให้บริการงานเวชฯ

วัน

เวลา

บริการ

หมายเหตุ

เช้า

บ่าย

จันทร์

8.30 - 12.00

13.00 - 16.30

ตรวจหลังคลอด, วางแผนครอบครัว

 

อังคาร

8.30 - 12.00

-

อนามัยชุมชน

 

พุธ

8.30 - 12.00

-

คลินิกสุขภาพเด็กดี (สัปดาห์ที่ 1 และ 3), โรงเรียน อสม.(สัปดาห์สุดท้าย) ,คลินิกตรวจพัฒนาการ

 

พฤหัสบดี

8.30 - 12.00

13.00 - 16.30

เยี่ยมบ้าน, คลินิกบำบัดยาเสพติด

 

ศุกร์

8.30 - 12.00

13.00 - 16.30

อนามัยโรงเรียน, อนามัยชุมชน

 

เสาร์

-

-

 

 

อาทิตย์

-

-

 

 

ตารางให้บริการงานหลักประกันฯ

ตารางให้บริการ  หน่วยงาน หลักประกันฯ

วัน

เวลา

บริการ

หมายเหตุ

เช้า

บ่าย

จันทร์

8.30 - 12.00

13.00 - 16.30

-  บริการขึ้นทะเบียนหลักประกันสุขภาพ (บัตร 30 บาท)

 

อังคาร

7.30 - 12.00

13.00 - 16.30

- บริการขึ้นทะเบียนเบิกจ่ายตรงสิทธิข้าราชการ

 

พุธ

8.30 - 12.00

13.00 - 16.30

- บริการขึ้นทะเบียนสิทธิพนักงานส่วนท้องถิ่น

 

พฤหัสบดี

7.30 - 12.00

13.00 - 16.30

- ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

 

ศุกร์

8.30 - 12.00

13.00 - 16.30

- บริการให้คำปรึกษาเรื่องสิทธิต่างๆ

- บริการรับหลักฐานการเรียกเก็บสิทธิการรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยจากรถ

 

เสาร์

วันหยุดนักขัตฤกษ์

อาทิตย์

ตารางให้บริการงานทันตกรรม

ตารางให้บริการ  หน่วยงานทันตกรรม

วัน

เวลา

บริการ

หมายเหตุ

เช้า

บ่าย

จันทร์

8.30 - 12.00

13.00 - 16.30

ให้บริการทันตกรรม

 

อังคาร

8.30 - 12.00

13.00 - 16.30

ให้บริการทันตกรรม

 

พุธ

8.30 - 12.00

13.00 - 16.30

ให้บริการทันตกรรม

 

พฤหัสบดี

8.30 - 12.00

13.00 - 16.30

ให้บริการทันตกรรม

 

ศุกร์

8.30 - 12.00

13.00 - 16.30

ออกหน่วยโรงเรียน

 

เสาร์

วันหยุดนักขัตฤกษ์