ผู้บริหาร

นายอารัมภ์ พัทโร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาวดี
ภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการบริการในโรงพยาบาลและชุมชน
( จำนวน 16 รูป / ดู 140 ครั้ง )
งานปีใหม่ 2561
( จำนวน 4 รูป / ดู 101 ครั้ง )
ทำบุญวันครบรอบ 15 ปี โรงพยาบาลวิภาวดี
( จำนวน 15 รูป / ดู 275 ครั้ง )
ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ 25 สิงหาคม ปี 2560
( จำนวน 25 รูป / ดู 449 ครั้ง )
งานกีฬาวิภาวดีสัมพันธ์ 16-17 สิงหาคม 2560
( จำนวน 21 รูป / ดู 447 ครั้ง )
ซ้อมแผนอัคคีภัย 2560
( จำนวน 28 รูป / ดู 444 ครั้ง )

พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 077-292144 ต่อ 132 คุณหทัยพันธ์  อินทร์จันทร์ หรือ E-mail.Happyam23@gmail.com