ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลวิภาวดี วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
( จำนวน 7 รูป / ดู 309 ครั้ง )
กิจกรรมต้อนรับ นายแพทย์รุ่งโรจน์ ทรัพย์สุนทร ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงพ
( จำนวน 36 รูป / ดู 1286 ครั้ง )
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันอานันทมหิดล โรงพยาบาลวิภาวดี วันที่ 9 มิถุนายน 2563
( จำนวน 45 รูป / ดู 1186 ครั้ง )
ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ 2562
( จำนวน 1 รูป / ดู 429 ครั้ง )
ซ้อมแผนรับสถานการณ์ไฟไหม้ในหน่วยงาน
( จำนวน 42 รูป / ดู 1514 ครั้ง )
งานเลี้ยงต้อนรับ-ส่ง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
( จำนวน 32 รูป / ดู 1803 ครั้ง )
ต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการบริการในโรงพยาบาลและชุมชน
( จำนวน 16 รูป / ดู 1161 ครั้ง )
งานปีใหม่ 2561
( จำนวน 4 รูป / ดู 674 ครั้ง )
ทำบุญวันครบรอบ 15 ปี โรงพยาบาลวิภาวดี
( จำนวน 15 รูป / ดู 1151 ครั้ง )
ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ 25 สิงหาคม ปี 2560
( จำนวน 25 รูป / ดู 2093 ครั้ง )