องค์กรมาตรฐาน การจัดการสุขภาพชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนภายในปี 2564
วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลครอบครัว องค์กรแห่งความสุข ในปี ๒๕๖๙

พันธกิจ (MISSION)         

๑. พัฒนาระบบริการคลินิกหมอครอบครัวให้มีคุณภาพ

๒.พัฒนาการดำเนินงานดูแลสุขภาพในทุกระดับและทุกกลุ่มวัย

๓. พัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์แห่งความสุข (Happy Organization)

๔. บริหารทรัพยากรโดยหลักธรรมาภิบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2566 11 พ.ย. 65
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลวิภาวดี เรื่องแผนการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 11 พ.ย. 65
บันทึกข้อความขอเสนอแผนการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 11 พ.ย. 65
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานระดับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 11 พ.ย. 65
คำสั่งโรงพยาบาลวิภาวดี เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลวิภาวดี 11 พ.ย. 65
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลวิภาวดี เรื่องแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลวิภาวดี 11 พ.ย. 65
บันทึกข้อความลงนามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลวิภาวดี 11 พ.ย. 65
MOIT 23(3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 15 ก.ย. 65
MOIT 23(2) Print Screen หน้าจอ Google Form (ตามตัวอย่างในหน้า 91 เล่มคู่มือการประเมินฯ ) แนบตามข้อ 1. (รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน หน้าจอ Google Form) 15 ก.ย. 65
MOIT 23(1) บันทึกข้อความรับทราบการรายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ตามแบบรายงานที่กำหนดดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 4 ผ่านระบบ Google Form และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ 15 ก.ย. 65
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 14 ม.ค. 65
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 06 มี.ค. 63
EB 9 ข้อ1) 1.10 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 06 มี.ค. 63
แผนปฎิบัติราชการประจำปี 2563 06 มี.ค. 63
EB9 ข้อ1) 1.7 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 06 มี.ค. 63
การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 12 มิ.ย. 62
มาตรฐานขั้นตอนการปฎิบัติงาน 12 มิ.ย. 62
มาตรฐาน/คู่มือการปฎิบัติงาน 12 มิ.ย. 62
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือน 12 มิ.ย. 62
แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลวิภาวดี 12 มิ.ย. 62
สมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(เงินบำรุง) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้
รับสมัครบุกคลเพื่อจ้างเหมารายเดือน (ตำแหน่งพนักงานบริการ)
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายเดือน (ปฏิบัติงานหน่วยจ่ายกลาง)
ศูนย์ร้องเรียน
รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 12 มิ.ย. 62
หลักเกณฑ์ขั้นตอนเรื่องร้องเรียน 12 มิ.ย. 62
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ไม่พบข้อมูล
ภาพกิจกรรม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
    ธันวาคม 2565   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
เมนูด้านขวา
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 077-292144 ต่อ 132 คุณหทัยพันธ์  อินทร์จันทร์ หรือ E-mail.Happyam23@gmail.com