องค์กรมาตรฐาน การจัดการสุขภาพชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนภายในปี 2564
วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลครอบครัว องค์กรแห่งความสุข ในปี ๒๕๖๙

พันธกิจ (MISSION)         

๑. พัฒนาระบบริการคลินิกหมอครอบครัวให้มีคุณภาพ

๒.พัฒนาการดำเนินงานดูแลสุขภาพในทุกระดับและทุกกลุ่มวัย

๓. พัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์แห่งความสุข (Happy Organization)

๔. บริหารทรัพยากรโดยหลักธรรมาภิบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องตรวจทางชีวเคมีพร้อมน้ำยา จำนวน 18 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นระยะเวลา 3 ปี 23 พ.ค. 66
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง การขายพัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการแล้ว โดยวิธีขายทอดตลาด 07 เม.ย. 66
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง จำนวน 1 คัน) 30 มี.ค. 66
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาคารสถานีอนามัย (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๐๐ ตารางเมตร (เลขที่แบบ ๑๐๗๔๖) ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองใส ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ หลัง 30 มี.ค. 66
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้าง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในโรงพยาบาล ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 33.00 ม. หนา 0.15 ม. ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 184.00 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้าง 0.20-0.50 ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,045.00 ตร.ม. จำนวน 1 งาน 29 มี.ค. 66
ประกาศแผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ 29 มี.ค. 66
MOIT 13(3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 21 มี.ค. 66
MOIT 13(2) รายงานการประเมินฯ ที่พิมพ์ (Print) สำเนาคำตอบรายงานการประเมินฯ จากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แนบตามข้อ 1. นำขึ้นเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 21 มี.ค. 66
MOIT 13(1) บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 21 มี.ค. 66
MOIT 21(5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพ สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหาร ต่อสาธารณชน 17 มี.ค. 66
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศโรงพยาบาลวิภาวดี เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ดีมาก และดี 15 มี.ค. 66
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 14 ม.ค. 65
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 06 มี.ค. 63
EB 9 ข้อ1) 1.10 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 06 มี.ค. 63
แผนปฎิบัติราชการประจำปี 2563 06 มี.ค. 63
EB9 ข้อ1) 1.7 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 06 มี.ค. 63
การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 12 มิ.ย. 62
มาตรฐานขั้นตอนการปฎิบัติงาน 12 มิ.ย. 62
มาตรฐาน/คู่มือการปฎิบัติงาน 12 มิ.ย. 62
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือน 12 มิ.ย. 62
สมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานสถานที่ เป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ รายเดือน)
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ รายเดือน)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(เงินบำรุง) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้
ศูนย์ร้องเรียน
รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 12 มิ.ย. 62
หลักเกณฑ์ขั้นตอนเรื่องร้องเรียน 12 มิ.ย. 62
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ไม่พบข้อมูล
ภาพกิจกรรม
ข้อมูลสารสนเทศ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
    มิถุนายน 2566   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
เมนูด้านขวา
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 077-292144 ต่อ 132 คุณหทัยพันธ์  อินทร์จันทร์ หรือ E-mail.Happyam23@gmail.com