องค์กรมาตรฐาน การจัดการสุขภาพชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนภายในปี 2564
วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลครอบครัว องค์กรแห่งความสุข ในปี ๒๕๖๙

พันธกิจ (MISSION)         

๑. พัฒนาระบบริการคลินิกหมอครอบครัวให้มีคุณภาพ

๒.พัฒนาการดำเนินงานดูแลสุขภาพในทุกระดับและทุกกลุ่มวัย

๓. พัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์แห่งความสุข (Happy Organization)

๔. บริหารทรัพยากรโดยหลักธรรมาภิบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์
MOIT 2(17) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) 26 ธ.ค. 65
MOIT 2(16) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) 26 ธ.ค. 65
MOIT 4(2.3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินบำรุง) ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 26 ธ.ค. 65
MOIT 4(2.2) รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินบำรุง) ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 26 ธ.ค. 65
MOIT 4(2.1) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (เงินบำรุง) ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 26 ธ.ค. 65
MOIT 5(3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 26 ธ.ค. 65
MOIT 5(2) แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 26 ธ.ค. 65
MOIT 5(1) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 26 ธ.ค. 65
MOIT 4(2.3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินบำรุง) ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 01 ธ.ค. 65
MOIT 4(2.3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบลงทุน) 01 ธ.ค. 65
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 14 ม.ค. 65
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 06 มี.ค. 63
EB 9 ข้อ1) 1.10 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 06 มี.ค. 63
แผนปฎิบัติราชการประจำปี 2563 06 มี.ค. 63
EB9 ข้อ1) 1.7 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 06 มี.ค. 63
การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 12 มิ.ย. 62
มาตรฐานขั้นตอนการปฎิบัติงาน 12 มิ.ย. 62
มาตรฐาน/คู่มือการปฎิบัติงาน 12 มิ.ย. 62
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือน 12 มิ.ย. 62
แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลวิภาวดี 12 มิ.ย. 62
สมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานสถานที่ เป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ รายเดือน)
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ รายเดือน)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(เงินบำรุง) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้
ศูนย์ร้องเรียน
รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 12 มิ.ย. 62
หลักเกณฑ์ขั้นตอนเรื่องร้องเรียน 12 มิ.ย. 62
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ไม่พบข้อมูล
ภาพกิจกรรม
ข้อมูลสารสนเทศ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
    มกราคม 2566   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
เมนูด้านขวา
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 077-292144 ต่อ 132 คุณหทัยพันธ์  อินทร์จันทร์ หรือ E-mail.Happyam23@gmail.com