ข่าวประชาสัมพันธ์
MOIT 23(2) Print Screen หน้าจอ Google Form (ตามตัวอย่างในหน้า 91 เล่มคู่มือการประเมินฯ ) แนบตามข้อ 1. (รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน หน้าจอ Google Form)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2565,14:33   อ่าน 138 ครั้ง