ข่าวประชาสัมพันธ์
MOIT 5(1) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2565,15:42   อ่าน 64 ครั้ง