ข่าวประชาสัมพันธ์
MOIT 4(2.1) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (เงินบำรุง) ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2565,16:59   อ่าน 54 ครั้ง